StuStaCulum 2014

… das Musik- und Theaterfestival am Englischen Garten …

18.–21. Juni 2014

  • StuStaCulum 2014
  • SSC2014: Zelt: Donnerbalkan
  • SSC2014: Zelt: beNUTS
  • SSC2014: Halle: Berlinskibeat
  • SSC2014: Zelt: Gschneizt & Kamped
  • SSC2014: Zelt: Donnerbalkan
  • StuStaCulum 2014
  • SSC2014: Halle: Goldene Weißwurscht – Finale
  • SSC2014: Halle: stadtland impro
  • SSC2014: Café Dada: bass+art