StuStaCulum 2014

… das Musik- und Theaterfestival am Englischen Garten …

18.–21. Juni 2014

  • SSC2014: Gelände: Stockwerk Orange
  • SSC2014: Café Dada: bass+art
  • StuStaCulum 2014
  • SSC2014: Zelt: beNUTS
  • SSC2014: Atrium: Hollywood Burnouts
  • SSC2014: Zelt: Donnerbalkan
  • StuStaCulum 2014
  • SSC2014: Tri: Jam Session 2.0
  • SSC2014: MKH-T: Raphaela
  • SSC2014: MKH-T: Circle of Fire Meets StuStaCulum