StuStaCulum 2014

… das Musik- und Theaterfestival am Englischen Garten …

18.–21. Juni 2014

  • Electronic Night 2015
  • SSC2014: Halle: Posh
  • SSC2014: Zelt: beNUTS
  • SSC2014: Zelt: Dexico
  • SSC2014: Zelt: Gschneizt & Kamped
  • SSC2014: MKH-T: Circle of Fire Meets StuStaCulum
  • SSC2014: Tri: Jam Session 2.0
  • SSC2014: Zelt: Donnerbalkan
  • SSC2014: Atrium: RED MANHOLE
  • SSC2014: Zelt: Donnerbalkan